Cookies helpen ons een betere gebruikerservaring te bieden. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

WIE WE ZIJN

Vorm :

V.A.T. :

E-mail :

Telefoon:

Officiële website :

Hosting :

SEO:

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De Compagnie de , de eigenaar van deze Site, spant zich voortdurend in om de betrouwbaarheid van alle informatie op de Site op het moment dat deze online wordt gezet en de beschikbaarheid ervan te garanderen. De Onderneming behoudt zich het recht voor de inhoud van de op deze Site gepubliceerde informatie en documenten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te corrigeren. De Compagnie de (evenals elke andere entiteit van de Groep) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de gepubliceerde informatie of voor technische problemen die zich voordoen op de Site en op alle andere sites waarnaar hij verwijst, noch voor de interpretatie van de op deze sites gepubliceerde informatie, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan. In het algemeen wijst de Compagnie de (evenals elke andere entiteit van de Groep) elke verantwoordelijkheid af voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de Site of de onmogelijkheid deze te bereiken, evenals het gebruik van de Site en/of de creditering van informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de Site en op elk van de voor deze Site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van de Compagnie de en/of de entiteiten van de Groep, die geen enkele licentie of ander recht verlenen dan het raadplegen van de Site. De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten (met name foto's, films en animaties) is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Compagnie de . De op deze Site vermelde bedrijfsnamen, logo's, producten, merken en domeinnamen zijn eigendom van de vennootschap en/of de entiteiten van de Groep en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken vennootschap.

 

Cookiebeleid nathidreams-marbella.eu

INFORMATIE OVER DE COOKIES VAN DE SITE: nathidreams-marbella.eu

GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u de website van ons bedrijf bezoekt, kunnen cookies automatisch worden geïnstalleerd en tijdelijk worden opgeslagen in uw geheugen of op uw harde schijf, om uw navigatie te vergemakkelijken. Een cookie laat ons niet toe u te identificeren, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie op de website nathidreams-marbella.eu te registreren.

Hieronder vindt u de cookies die op de nathidreams-marbella.eu website worden gebruikt en hun doel:

Naam

Natuur

Beschrijving

Door het cookie goedgekeurde

Toepassing cookie

Dit is een technische cookie waarmee u de speciale waarschuwingsbanner voor cookies kunt beheren.

_ga

tekst

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
Dit zijn analytische cookies (Google Analytics) bedoeld om raadplegingsstatistieken te verstrekken. Zie onderstaande paragraaf.

Google Tag Manager

Analyse

Meting van verkeer en bezoekersgedrag

ALGEMENE COOKIE-INSTELLINGEN

U kunt de cookies die wij gebruiken op de website cleanfap.be instellen door uw internetbrowser aan te passen:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

U kunt het opslaan van cookies ook weigeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Deze handeling zal echter tot gevolg hebben dat alle door de browser gebruikte cookies worden gewist, ook die van andere websites, hetgeen kan leiden tot wijziging of verlies van bepaalde instellingen of informatie en de navigatie op de website kan bemoeilijken.

ANALYSE-COOKIES OP DE WEBSITE nathidreams-marbella.eu

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google gecomprimeerd in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en vervolgens gecomprimeerd. Google gebruikt deze informatie namens de websitehouder om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de bezoekersactiviteiten op te stellen en om de websitehouder diensten van derden aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Google zal het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt echter de opslag van persoonsgegevens (inclusief uw IP-adres) die door cookies en het gebruik van de website worden gegenereerd, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op het volgende adres (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). U kunt de opslag van gegevens door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op de website geplaatst, waardoor de registratie van uw gegevens tijdens het surfen op deze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/fr.html en https://www.google.fr/intl/fr/policies/. Merk op dat op deze website de Google Analytics-code "gat._anonymizeIp();" is toegevoegd om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden verzameld (IP-masking).

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Elke bezoeker van deze Site die informatie verstrekt aan de Onderneming verleent de Onderneming volledige overdraagbare rechten op deze informatie en machtigt de Onderneming om deze informatie naar eigen goeddunken te gebruiken. De aldus door de bezoekers verstrekte informatie zal als niet-vertrouwelijk, nauwkeurig en rechtmatig worden beschouwd en zal de belangen van derden niet schaden.
Wat meer bepaald de op de Site verzamelde persoonsgegevens betreft, worden de bezoekers ervan in kennis gesteld dat de Site verschillende processen toepast die tot doel hebben de communicatie en de uitwisseling van informatie met de bezoekers te verzekeren.

Deze verwerking maakt het met name mogelijk:

te reageren op schriftelijke verzoeken van bezoekers in de verschillende daartoe bestemde afdelingen,
bezoekers de gevraagde documenten (met name financiële documenten) toe te sturen,
de inschrijvingen van bezoekers voor door de Compagnie de ,
om de indiening van ongevraagde sollicitaties en reacties op op de Site gepubliceerde vacatures te beheren.

De verzamelde gegevens:

komen alleen voort uit hun vrijwillige registratie door de bezoekers,
zijn uitsluitend voor intern gebruik en zijn bestemd voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag van de bezoeker,
worden niet langer bewaard dan nodig is om de hierboven omschreven doeleinden te bereiken.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, dient eenieder die zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering of verzet wenst uit te oefenen, zich te wenden tot de volgende dienst

officiële website: www.nathidreams-marbella.eu